top of page

Co potřebuji vědět k pochopení čaker?

Podle východní indické filozofie je člověk mnohorozměrnou bytostí, která je tvořena několika těly neboli kóšemi. Tato těla se dále skládají z obalů, které vibrují různými kmitočty, jsou atomické a jemnohmotné povahy a obklopují „jádro“ (átman), který je vždy stejný. Všichni lidé mají tedy stejný základ a tím také potenciál, který každý z nás využívá jinak. Cesta jógy se snaží tuto prapodstatu odhalit. Všechny obaly slouží jako mosty k pravému Já, tedy zdroji či síle.Skladba člověka (pančakóša) vypadá následovně:

1. hrubohmotné tělo

a. obal potravy (anamaja kóša) – veškeré struktury uvnitř fyzického těla jako kosti, klouby, svaly, orgány, orgánové soustavy, fascie, přijímaná potrava, suroviny

b. obal vitality (pránamaja kóša) – energetický obal, ve kterém dochází k pohybům energie na všech úrovních; energii pro pohyb lze označit jako vibraci, pulzaci, pohyb

2. jemnohmotné tělo

a. obal mysli (manómaja kóša) – nebo také nižší mysl tvoří spojovací článek mezi hrubohmotným tělem, smysly a intelektem; jedná se o skladiště informací, které zde vytvářejí paměťové stopy; tvoří pět smyslových orgánů (sluch, hmat, zrak, chuť a čich), pět orgánů konání (mluvení, uchopení, chůze – pohyb, vylučování a plození) a dále pak smysl pro vnímáni bolesti, tepla, chladu, rovnováhy, pohybu atd.; všechny smyslové vjemy se shromažďují jako jednotlivosti a jsou nabízeny další úrovni ke zpracování

b. obal intelektu (vidžnámaja kóša) – čili myslící mysl nebo vyšší mysl představuje rozlišovací schopnost jasného rozumu; zde si uvědomujeme a vnímáme sebe sama jako konající bytost

3. příčinné tělo (kauzální)

a. obal blaha (ánandamaja kóša) – ochraňuje a obaluje pravou podstatu – átman a slouží jako skladiště všech zkušeností, sklonů, osudů získaných z vtělení a zároveň je formou, která přináší dobrý i špatný karman do vtělení


Když se zabýváme čakrami, vracíme se k obalu vitality a životní energii, která se označuje jako prána (prvotní jednotka), která představuje hlavní podporu všech živých bytostí. Je obsažena ve všem – ve sluenčních paprscích, ve vzduchu, potravě i v energetické výměně s druhými lidmi a prostředím. Někdy se tomuto obalu také říká pranické tělo. Tato životní energie nikdy neustává, prostupuje celé tělo uvnitř i vně a je tmelem všech těl (kóš). Pokud dojde k jejímu vyhasnutí nebo odtažení, přichází fyzická smrt. Tato energie proudí v pranických kanálcích – nádí, jež rozvážejí pránu (životní energii) do různých čaker a napříč celým tělem. Uprostřed páteře se nachází hlavní kanál energie – šušumna nádí a podél něho ve tvaru osmiček obtékají čakry dvě polaritní nádí – pingala, která představuje sluneční, mužský a aktivní princip a ida, což je měsíční, ženský a pasivní princip.

Samotné čakry můžeme chápat jako energetické „kapsy“, kde se uskladňuje energie v pránické trubici, jež cestuje nahoru a dolů jádrem. Čakry jsou místa, kde se nádí setkávají. Praktikování jógy pročišťuje nádí pro lepší rozvádění životní energie, která zajišťuje tělu vitalitu a zdraví. Také přináší vědomí a přítomnost tady a teď. Čím pročištěnější jsou nádí díky praktikování jógových pozic (ásan), dechových cvičení (pránájáma), správného jednání (karma) a meditaci, tím průchodnější a naplněnější energií jsou čakry a začínají zářit jako vyleštěný klenot, jehož světlo vychází zevnitř. K pročišťování nádí je vhodný dech nádí šódana, který praktikujeme na mých lekcích.Pojednání o čakrách by nebylo úplné, kdybychom nezmínili energii kundalini, která dřímá v každém z nás. Tato energie je často špatně chápána a je zahalena tajemstvím. Je skrytá, protože je jen zlehka puzena k probuzení, nebo je aktivována nárazově či sporadicky. Kundalini je síla, jež je třeba chápat symbolicky, kdy si ji můžeme představit jako stočenou ve třech a půl otočkách kolem kořenové čakry. když se probudí, stoupá nahoru páteří, proniká čakrami a postupně každou z nich aktivuje. Když se to stane, přestávají být čakry intelektuálním konceptem a proměňují se ve zkušenost. Pokud to zažijeme, tato duchovní síla námi od základů otřese. Když se kundalini probudí, stává se nezávislou léčivou silou, která v nás pracuje podle své vlastní vůle.

Probudit tuto sílu můžeme díky letům jógové a meditační praxe, přímým předáním od pravého gurua, v důsledku stresu, který rozbije naše obvyklé obranné mechanismy nebo po požití omamných látek či půstu. Většina lidí nedokáže tuto energii spustit ani zastavit svou vlastní vůlí. Může se objevit na krátkou chvíli, někdy na celá léta nebo být stálou přítomností, která změní celý náhled na život. Její snahou je rozpustit iluzi a bloky a ukázat pravou duchovní podstatu stvoření. Tím, že kundalini tlačí na naše bloky, dokud je nerozpustí, můžeme mít hodně nepříjemný zážitek.

Mohou se objevit problémy se spánkem, jídlem, pohlavním životem či jinými každodenními záležitostmi, které byly dříve samozřejmostí. Kundalini se dokonce může jevit jako psychóza – někteří lidé zažívají vize a svíjejí se do pozic spontánním pohybem nazývaným krije, jež se podobají vlnění a třesu (proto je přirovnávána k pohybům hada, který se plazí po páteři) nebo slyší uvnitř hlavy zvuky či hlasy. Prožitek probuzení však může přeuspořádat váš život k lepšímu.

Vědomá ásanová praxe je dobrou cestou, jak tělo připravit, aby zvládlo a zpracovalo intenzivní příval kundalini. Podle mého názoru je vhodné před záměrným probuzením síly kundalini praktikova a studovat jógu u pravého mistra. To je také důvod, proč se nezabývám přímo energií kundalini, ale otevíráním čaker a uhlazováním cesty pro vzestup kundalini, pokud se rozhodne poctít vás svou přítomností.

44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page